Изграждане на луксозна триетажна самостоятелна къща с подземен етаж.

Изграждане на луксозна триетажна самостоятелна къща с подземен етаж.

-
Type
apoperatomena-erga
Property Details
  • Status: current

  • Address:

  • Suburb:

  • State: "Анаксагора" 25 и ул. "Амилтонос" 28, Ано Поли, Солун

    Description