Construction of a luxury three-storey detached house with a basement section

Construction of a luxury three-storey detached house with a basement section

-
Type
apoperatomena-erga
Property Details
  • Status: current

  • Address:

  • Suburb:

  • State: 25, Anaxagora street & 28, Amiltonos street, Ano Poli, Thessaloniki

    Description